Szkoła Podstawowa

W klasach 1-3 szkoły podstawowej powszechnie stosuje się 45 minutowe jednostki treningowe.

W klasach 4-6 praktykuje się jednostki treningowe o objętości 90 minut, a nawet dłuższe. Faktyczna liczba jednostek treningowych przeprowadzonych w cyklu rocznym to od 80 do ponad 120.

Kluczowymi elementami postępowania metodycznego w procesie treningowym dla szkoły podstawowej są:

  • systematyczne kształtowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych;
  • fundamentalna rola ćwiczeń ukierunkowanych na nauczanie elementów techniki siatkarskiej;
  • stosowanie form organizacyjnych wymagających pracy zespołowej;
  • wzmacnianie cech kreatywności, współpracy, samodzielności i samooceny.

W zależności od poziomu zaawansowania grupy konieczne jest dostosowanie zadań szkoleniowych celem zapewnienia odpowiedniego komfortu trenowania i regularnego podnoszenia umiejętności początkujących siatkarek i siatkarzy.