Oferta edukacyjna II LO w Bełchatowie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie. Szczególnej uwadze ósmoklasistów polecamy profil klasy sportowej z piłką siatkową.

W II LO w Bełchatowie na absolwentów szkół podstawowych czeka między innymi profil sportowy z piłką siatkową (klasa 1F) z rozszerzonym programem nauczania z przedmiotów: język polski, język angielski, biologia. Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, biologia oraz sprawdzian uzdolnień kierunkowych (piłka siatkowa).

Klasa sportowa z piłką siatkową od dawna jest stałym walorem edukacyjnym szkoły. – Zapraszamy wszystkich pasjonatów siatkówki, którzy chcą rozwijać swoje sportowe umiejętności, aby wzięli udział w projekcie przez lata wspieranym przez KPS Skra Bełchatów. Profil tej klasy pozwala w przyszłości podjąć naukę na różnych kierunkach uniwersyteckich i politechnicznych, m.in.: filologia angielska, kulturoznawstwo, europeistyka, zarządzanie, marketing, turystyka, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, ekonomia.

Szkoła objęta jest programem Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, skupiających młodzież uzdolnioną sportowo w zakresie piłki siatkowej. Wieloletnia współpraca z KPS Skra Bełchatów przekłada się na przynależność najzdolniejszych uczniów do drużyn kadetów i juniorów klubu.

Dla uczniów, którzy chcą trenować piłkę siatkową, obowiązkowe jest zaliczenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z piłki siatkowej. Na testach sprawnościowych obowiązuje strój sportowy, a testy będą obejmować: skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską 2 kg w przód, skok dosiężny, zasięg w wyskoku z rozbiegu. Kandydaci muszą mieć ze sobą aktualne badania lekarskie dopuszczające do testu sprawnościowego do klasy sportowej. W naborze mogą wziąć udział zarówno dziewczęta, jak i chłopcy.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych odbędzie się 7 czerwca (poniedziałek) o godz. 17:00, 12 czerwca (sobota) o godz. 11:00 oraz 3 lipca (sobota) o godz. 11:00 (jeden termin do wyboru) w sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w przy ulicy Czaplinieckiej 72 w Bełchatowie.

Terminy testów sprawności fizycznej (jeden termin do wyboru):
7.06.2021 r. (poniedziałek) godz. 17:00
12.06.2021 r. (sobota) godz. 11:00
3.07.2021 r. (sobota) godz. 11:00