Odliczaj z nami dni do aktywnych wakacji!

Do wakacji pozostał już tylko miesiąc! Odliczajmy wspólnie dni do końca roku szkolnego! Dołącz do wydarzenia na naszym profilu na Facebook – TUTAJ
Na umilenie oczekiwania mamy dla was konkurs! Aby wziąć w nim udział należy przesłać nam pracę swojego autorstwa, która pokaże, jak w sposób aktywny spędzicie nadchodzące wakacje. Pracą konkursową może być zdjęcie, materiał video lub tekst – pozostawiamy to waszej inwencji twórczej. Autor najbardziej kreatywnego pomysłu otrzyma aparat od partnera fotograficznego PGE Skry Bełchatów – firmy Nikon!

Konkurs trwa do 24 czerwca.

REGULAMIN KONKURSU „Pokaż, jak aktywnie spędzisz wakacje!”
1. Każda osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
2. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: akademia@skra.pl w temacie wpisując: Konkurs – wakacje.
3. W treści maila należy przesłać swoją pracę oraz dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres korespondencji i numer telefonu).
4. Na prace czekamy do 24 czerwca do godziny 23:59.
5. Wyniki konkursu zostaną podane w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.
6. Nagroda zostanie wysyłana w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia wyników.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub błędne dane umieszczane przy zgłoszeniach, uniemożliwiające odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
8. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w konkursie i akceptacją niniejszego regulaminu.
9. Zgłoszenie pracy przez uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby konkursu (na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 833 z późn. zm.). Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych na listach wyników oraz ich wykorzystanie w inny sposób, niezbędny do przeprowadzenia procedury konkursowej.
10. Uczestnik zgłaszając pracę do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonej pracy w publikacjach i działaniach promocyjnych organizatora.
11. Uczestnik w momencie zgłoszenia pracy w konkursie udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo zgody na publiczne udostępnianie prac przez organizatora oraz wykorzystanie pracy na potrzeby podejmowanych przez organizatora akcji promocyjnych. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie swojej pracy poprzez wprowadzanie jej do sieci internetowej, wielokrotne utrwalanie pracy i zwielokrotnianie jej treści dowolną techniką.
12. Zgłoszenie udziału w konkursie uczestnika niepełnoletniego jest równoznaczne ze zgodą rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo swego podopiecznego w konkursie oraz akceptacją regulaminu konkursowego.

 

20150611_150026