Kto chciałby gościć w swojej szkole zawodnika PGE Skry Bełchatów?

Międzynarodowy Dzień Sportu – okazja do świętowania przez wszystkich sympatyków sportu. Specjalnie z tej okazji przygotowaliśmy wyjątkowy konkurs #dzieńsportu – skierowany do młodych adeptów siatkówki z naszych Akademii. Wygraną drużynę odwiedzi siatkarz PGE Skry Bełchatów.

Co trzeba zrobić? Zasady są bardzo proste. Wystarczy nagrać filmik, na którym razem z drużyną przedstawicie nietypowe ćwiczenia siatkarskie.

Gotową pracę konkursową należy wysłać pod wskazany adres mailowy: akademia@skra.pl do północy dnia 04.04.2022 roku.

Komisja konkursowa oceniając zgłoszenia weźmie pod uwagę oryginalność przesłanych prac. O wynikach konkursu poinformuje w specjalnym poście na Facebooku „Akademia Siatkówki PGE Skry Bełchatów” oraz w prywatnym mailu wygranej drużyny dnia 5 kwietnia 2022 roku.

Pokażcie Wasze nietypowe ćwiczenia!

Regulamin do konkursu „Wygraj wizytę zawodnika PGE Skry Bełchatów w swojej szkole”
1. Organizatorem zabawy jest KPS Skra Bełchatów S.A., ul. Dąbrowskiego 11A, 97-400 Bełchatów, NIP: 769-20-40-952, REGON: 5922953012.
2. Zabawa jest organizowana od 29.03.2022 do 04.04.2022 r. na stronie internetowej www.akademiaskry.pl oraz na profilu facebookowym Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów.
3. Nagroda to wizyta zawodnika PGE Skry w szkole zwycięzcy.
4. Aby wziąć udział w zabawie, należy przesłać materiał video z przykładowymi nietypowymi ćwiczeniami. Wiadomość należy przesłać na adres mailowy: akademia@skra.pl do północy 04.04.2022 r. Wizyta zawodnika odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2022 r. Godzina spotkania zostanie podana zwycięzcy w wiadomości prywatnej.
5. Nagrodzona zostanie jedna grupa należąca do Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów.
6. Ze zwycięzcą skontaktujemy się w wiadomości mailowej.
7. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez Facebook.
8. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie zabawy.
9. Administratorem danych osobowych jest KPS Skra Bełchatów S.A., ul. Dąbrowskiego 11A, 97-400 Bełchatów („Administrator”).
10. Dane osobowe będą przetwarzane przez KPS Skra Bełchatów S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO[1] w celu:
a) umożliwienia wzięcia udziału w zabawie przez osobę, której dane dotyczą;
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KPS Skra Bełchatów S.A. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
– marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta;
– organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych;
– dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
11. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
a) dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia wzięcia udziału w konkursie oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a po jego upływie przez okres niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących KPS Skra Bełchatów S.A.;
b) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych KPS Skra Bełchatów S.A. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
12. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
g) prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
h) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
13. Prawa wymienione w pkt a) – h) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (iodo@ncplus.pl) lub poprzez kontakt z KPS Skra Bełchatów S.A. (adres podany na początku dokumentu, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).
14. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu KPS Skra Bełchatów S.A. partnerzy handlowi (np. agenci, call center, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
15. [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
16. [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).