Konkurs „Żółto-czarne rymy”

Rozgrywki PlusLigi są już na etapie play-off! PGE Skra Bełchatów zakończyła rundę zasadniczą na czwartym miejscu i w ćwierćfinale zmierzy się z Asseco Resovią Rzeszów. Pierwszy mecz odbędzie się już 20 marca o godzinie 20:30 w Bełchatowie, a drugi – 27 marca o tej samej godzinie, ale w Rzeszowie. Ewentualny trzeci pojedynek (gra się do dwóch wygranych meczów) odbędzie się 31 marca w hali Energia.

Przez cały pierwszy etap rozgrywek kibicowaliście na odległość swoim ulubieńcom. Sytuacja epidemiczna w Polsce nie napawa optymizmem i najprawdopodobniej kibice nie będą mogli na żywo uczestniczyć w meczach. Przynajmniej na razie!

Nasz konkurs zdjęciowy „Pokaż, jak kibicujesz!” cieszył się bardzo dużą popularnością! Udostępniliście mnóstwo fotografii, na których mogliśmy zobaczyć, jak wspieracie żółto-czarnych w każdym meczu. Najciekawsze z nich nagradzaliśmy repliką JOMA.

Postanowiliśmy przedłużyć konkurs na fazę play-off, ale trochę zmienić zasady. Tym razem, aby wziąć udział w naszej zabawie, należy wymyślić rymowankę zagrzewającą siatkarzy PGE Skry Bełchatów do gry! Tak jak poprzednio, „zgłoszenie” trzeba zamieścić w komentarzu pod wpisem konkursowym na profilu facebookowym Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów, który każdorazowo będzie publikowany podczas domowych i wyjazdowych meczów bełchatowian (transmitowanych w telewizji Polsat). Nagrodą za najciekawszą rymowankę jest koszulka bawełniana PGE Skry oraz kalendarz piramidka.

To jak, rymujemy? 😊

Mamy już przedkonkursowe zgłoszenie od Julka ze Szkoły Podstawowej w Bieniądzicach, do którego wysyłamy nagrodę! A oto rymowanka:

Skra Bełchatów dobrze znana,
Ma drużyna ukochana!
Żółto-czarne serca mamy,
Nawet seta nie oddamy!
Czy też w dołku, czy na szczycie,
Skra Bełchatów moje życie!

REGULAMIN KONKURSU „ŻÓŁTO-CZARNE RYMY”

1. Organizatorem zabawy jest KPS Skra Bełchatów S.A., ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów, NIP: 769-20-40-952, REGON: 5922953012.
2. Zabawa jest organizowana od 20.03.2021 r. do odwołania na profilu facebookowym Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów, podczas każdego meczu PGE Skry rozgrywanego w ramach PlusLigi (faza play-off).
3. Nagroda to koszulka bawełniana PGE Skry Bełchatów oraz kalendarz piramidka.
4. Aby wziąć udział w zabawie, należy napisać rymowankę zagrzewającą PGE Skrę Bełchatów do gry i opublikować ją w komentarzu pod wpisem konkursowym na profilu facebookowym Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów.
5. Nagrodzona zostanie jedna osoba.
6. Ze zwycięzcą skontaktujemy się w wiadomości prywatnej.
7. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez Facebook.
8. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie zabawy.
9. Administratorem danych osobowych jest KPS Skra Bełchatów S.A., ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów („Administrator”).
10. Dane osobowe będą przetwarzane przez KPS Skra Bełchatów S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO[1] w celu:
a) umożliwienia wzięcia udziału w zabawie przez osobę, której dane dotyczą;
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KPS Skra Bełchatów S.A. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
– marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta;
– organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych;
– dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
11. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
a) dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia wzięcia udziału w konkursie oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a po jego upływie przez okres niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących KPS Skra Bełchatów S.A.;
b) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych KPS Skra Bełchatów S.A. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
12. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
g) prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
h) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
13. Prawa wymienione w pkt a) – h) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (iodo@ncplus.pl) lub poprzez kontakt z KPS Skra Bełchatów S.A. (adres podany na początku dokumentu, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).
14. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu KPS Skra Bełchatów S.A. partnerzy handlowi (np. agenci, call center, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
15. [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
16. [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).