KONKURS – DZIEŃ DZIECKA

Już dzisiaj Dzień Dziecka! Dla naszych młodszych kibiców przygotowaliśmy ekstra konkurs! Akademia Siatkówki PGE Skry Bełchatów daje możliwość wygrania repliki koszulki wybranego przez siebie zawodnika.

A w jaki sposób można wygrać replikę koszulki siatkarza? To proste, wystarczy wziąć udział w naszym konkursie, który odbywa się na Facebooku Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów. Pod postem konkursowym należy napisać komentarz, który będzie odpowiedzią na wybrane pytanie: „Który siatkarz jest Twoim ulubieńcem i dlaczego?” lub „Na którym zawodniku wzorujesz się grając w siatkówkę i dlaczego”. Wybierzemy najciekawszą odpowiedź, a z wygraną osobą skontaktujemy się 2 czerwca.

Komentujcie i zgarnijcie prezent z okazji Waszego święta!

REGULAMIN KONKURSU
„DZIEŃ DZIECKA Z AKADEMIĄ SIATKÓWKI PGE SKRY BEŁCHATÓW”

 1. Organizatorem zabawy jest KPS Skra Bełchatów S.A., ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów, NIP: 769-20-40-952, REGON: 5922953012.
 2. Zabawa jest organizowana w dniu 01.06.2022 r. na profilu facebookowym Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów.
 3. Nagroda to replika koszulki wybranego przez siebie zawodnika.
 4. Aby wziąć udział w zabawie, należy odpowiedzieć na wybrane pytanie konkursowe, które brzmi: „„Który siatkarz jest Twoim ulubieńcem i dlaczego?” lub „Na którym zawodniku wzorujesz się grając w siatkówkę i dlaczego”.  Odpowiedź należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na profilu facebookowym Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów, do północy dnia 1 czerwca 2022 roku.
 5. Nagrodzona zostanie jedna osoba.
 6. Ze zwycięzcą skontaktujemy się w wiadomości prywatnej w dniu 2 czerwca 2022 roku.
 7. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez Facebook.
 8. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie zabawy.
 9. Administratorem danych osobowych jest KPS Skra Bełchatów S.A., ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów („Administrator”).
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez KPS Skra Bełchatów S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO[1] w celu:
  a) umożliwienia wzięcia udziału w zabawie przez osobę, której dane dotyczą;
  b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KPS Skra Bełchatów S.A. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
  – marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta;
  – organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych;
  – dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 11. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  a) dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia wzięcia udziału w konkursie oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a po jego upływie przez okres niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących KPS Skra Bełchatów S.A.;
  b) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych KPS Skra Bełchatów S.A. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 12. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
  b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
  d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
  g) prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
  h) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 13. Prawa wymienione w pkt 1) – 7)) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (iodo@ncplus.pl) lub poprzez kontakt z KPS Skra Bełchatów S.A. (adres podany na początku dokumentu, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).
 14. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu KPS Skra Bełchatów S.A. partnerzy handlowi (np. agenci, call center, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
 15.  [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).