Grand Prix Bełchatowa w Piłce Siatkowej Plażowej o Puchar Prezydenta Miasta 2019

Prezydent Miasta Bełchatowa oraz Bełchatowski Szkolny Związek Sportowy zapraszają na Grand Prix Bełchatowa w Piłce Siatkowej Plażowej o Puchar Prezydenta Miasta 2019.

Regulamin Grand Prix Bełchatowa w Piłce Siatkowej Plażowej o Puchar Prezydenta Miasta 2019

1. Cel imprezy:
– popularyzacja i upowszechnianie siatkówki jako formy aktywności ruchowej,
– zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz dorosłych w okresie wakacji.

2. Organizatorzy:
– Prezydent Miasta Bełchatowa,
– Bełchatowski Szkolny Związek Sportowy.

3. Terminy turniejów:
– 8 oraz 15 czerwca,
– 13 oraz 27 lipca,
– 10 oraz 24 sierpnia,
– 7 września.

4. Miejsce turniejów: boiska plażowe przy kompleksie sportowym Orlik na os. Binków w Bełchatowie.

5. Uczestnictwo.
– W Grand Prix mogą uczestniczyć osoby z terenu powiatu bełchatowskiego.
– Ustala się 3 kategorie wiekowe: 
* szkoły podstawowe klasy I – VI (chłopcy i dziewczęta),
* szkoły podstawowe klasy VII – VIII (chłopcy i dziewczęta),
* open (mężczyzn i kobiet).
– Do turnieju mogą przystąpić drużyny składające się z max. 3 zawodników (we wszystkich kategoriach 2+1 rezerwowy).
– W przypadku małej ilości zgłoszonych drużyn organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozgrywek w mniejszej ilości kategorii wiekowych.

6. Zgłoszenia: w dniu turnieju na 30 min. przed rozpoczęciem rozgrywek.
Turnieje rozpoczynają się o godzinie 10:30.

7. System rozgrywek.
– W zależności od ilości drużyn w danej kategorii wiekowej organizator podejmie decyzję o systemie rozgrywania turnieju. 
– Drużyny biorące udział w Grand Prix zobowiązane są do udziału w co najmniej 3 turniejach.
– Ustala się następujący podział punktów: 1 miejsce – 9 punktów, 2 miejsce – 7 punktów, 3 miejsce – 6 punktów oraz kolejne niższe miejsce o jeden punkt mniej.
– Suma punktów zdobytych we wszystkich turniejach ustala kolejność końcową.

8. Przepisy.
– Zespół tworzy 3 zawodników (w tym 1 rezerwowy).
– Turniej rozgrywany jest systemem brazylijskim do dwóch przegranych meczów. W przypadku zgłoszenia większej ilości zespołów (powyżej 16) lub mniejszej (mniej niż 8) system zostanie dostosowany do ilości zgłoszeń.
– Mecz toczy się jeden set rozgrywany do 21 pkt. (z przewagą min. 2 pkt).
– Zmiana stron odbywa się co 7 pkt.
– Każdej drużynie przysługuje 1 przerwa techniczna o długości 1minuty; dodatkowo, na zmianę stron zespoły mogą poświęcić 30 sekund.
– Drużynie przysługują 3 odbicia z zaliczeniem bloku jako odbicia 1., przy czym zawodnik blokujący może ponownie odbić piłkę.
– Nie wolno przyjmować zagrywki odbiciem górnym oburącz. Można natomiast odbić dłońmi o zamkniętych palcach (pięść, krawędź lub nasada dłoni) lub innymi „twardymi” częściami ramion. W kategorii szkół podstawowych dopuszczalne będzie przyjęcie „palcami”.
– Nie wolno atakować (przebijać na stronę przeciwnika) w formie kiwnięcia – odbicia piłki „palcami” jednej lub obu rąk.
– Odbicie atakujące może być wykonane otwartą dłonią, pięścią, czubkami (ale nie opuszkami) palców i każdą inną „twardą” częścią ramienia.
– Przy każdym przebiciu piłki na stronę przeciwnika, obrońca nie może odbić pierwszej piłki „palcami”. W takiej sytuacji, podobnie jak przy odbiorze zagrywki, obrońca musi odbić piłkę dłońmi o zamkniętych palcach (pięść, krawędź lub nasada dłoni) lub innymi „twardymi” częściami ramion (wyjątek szkoły podstawowe).
– Obrona poprzez odbicie otwartą dłonią (dłońmi) od dołu jest błędem. Można odbić piłkę grzbietem dłoni, pięścią lub inną twardą częścią ramienia (wyjątek szkoły podstawowe).
– Nie ma tzw. „próby wykonania zagrywki” – po podrzuceniu piłki trzeba wykonać zagrywkę.
– Czas przeznaczony na zagrywkę to 8s po gwizdku sędziego (zagranie przed gwizdkiem nie jest błędem).
– Liczba zmian jest nieograniczona, lecz dozwolona jedynie podczas przerw w grze.
– Kapitan zespołu, jako jedyny przedstawiciel drużyny, jest upoważniony do występowania w jej imieniu we wszystkich sprawach oraz protestach.
– Każdy zawodnik, który wywoła lub wda się w bójkę zostaje wykluczony z gry w całym turnieju.
– Dodatkowe ustalenia i zmiany dot. powyższego Regulaminu dokonywane mogą być w dniu turnieju w obecności organizatora, sędziów oraz kapitanów poszczególnych drużyn.

9. Nagrody: nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej po zakończeniu Grand Prix.

10. Pozostałe postanowienia.
– Za badania lekarskie odpowiadają uczestnicy turniejów.
– Uczestnicy cyklu Grand Prix ubezpieczają się na koszt własny.
– Za rzeczy zaginione podczas turniejów nie odpowiada organizator
– Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.
– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora turnieju.

Źródło: Bełchatowski Szkolny Związek Sportowy