Dołącz do nas

Akademia Siatkówki PGE Skry Bełchatów to wyjątkowy projekt sportowy i społeczny. Jego realizacja wymaga wiele pracy i współpracy ludzi, którym zależy na zachęceniu jak największej liczby osób do aktywności fizycznej oraz popularyzacji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Możemy wspólnie zagospodarować czas wolny najmłodszych!

Jak wygląda współpraca?

 • Umowa PGE Skry Bełchatów z Gminą/Miastem.
 • Organizacja grup szkoleniowych w wybranych szkołach podstawowych w klasach IV-VI lub IV-VIII.
 • Zajęcia prowadzone dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne.
 • Zajęcia prowadzone w szkołach podstawowych przez nauczycieli wychowania fizycznego na bazie materiałów dydaktycznych dostarczonych przez PGE Skrę Bełchatów.
 • Możliwość szkolenia w PGE Skrze Bełchatów.
 • Monitoring postępów szkolenia zapewniony przez PGE Skrę Bełchatów we współpracy z nauczycielami prowadzącymi.
 • Organizacja turniejów lokalnych dla dzieci – zapewnia PGE Skra Bełchatów we współpracy z Gminą/Miastem i dyrektorem szkoły.
 • Dedykowany koordynator projektu ze strony PGE Skry Bełchatów.
 • Dyrektor projektu – członek Zarządu EKS Skra Bełchatów.

Korzyści dla uczniów

 • Pożytecznie zagospodarowany czas pozaszkolny,
 • Aktywność fizyczna,
 • Członkostwo w Skrze Bełchatów,
 • Ewentualny kontrakt z klubem,
 • Szansa dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rozwój swoich umiejętności (monitoring postępów, opieka menadżerska, prawna i medyczna),
 • Możliwość ukierunkowania się w dalszych planach zawodowych (szeroka pomoc klubu w pozyskaniu kontraktu zawodowego),
 • Tzw. „pakiet korzyści”, na który składać się będą m.in.: zniżka na bilety i gadżety klubowe, bezpłatne zaproszenia na wybrane mecze w Bełchatowie i Łodzi, spotkania i treningi z siatkarzami PGE Skry Bełchatów.

Korzyści dla szkół

 • Zwiększenie prestiżu szkoły – zauważenie jej w środowisku lokalnym,
 • Przykład dobrej praktyki – promocja aktywności fizycznej,
 • Współpraca między szkołami,
 • Wykorzystanie istniejącej infrastruktury szkoły po godzinach lekcyjnych,
 • Prowadzenie zajęć sportowych przez nauczycieli zatrudnionych w szkole,
 • Integracja ze środowiskiem lokalnym,
 • Szeroka możliwość współpracy z klubem.

Korzyści dla nauczycieli – trenerów

 • Dodatkowe dochody,
 • Bezpłatne szkolenia i warsztaty (podnoszenie kwalifikacji),
 • Wsparcie merytoryczne,
 • Spotkania robocze umożliwiające rozwiązanie bieżących spraw, konsultacje, wymianę doświadczeń z profesjonalną załogą Skry,
 • Dostęp do bezpłatnych materiałów i wydawnictw,
 • Rozwój zawodowy,
 • „Pakiet korzyści” dla opiekuna grup szkoleniowych.

Korzyści dla samorządów i społeczności lokalnych

 • Promocja gminy, miasta, powiatu,
 • Nawiązanie współpracy z innymi samorządami lokalnymi w celu wymiany doświadczeń,
 • Poznanie swojej pozycji marketingowej na tle innych miast/gmin uczestniczących w projekcie,
 • Ekspozycja logo miasta/gminy,
 • Poprawa, zmiana lub utrwalenie wizerunku miasta/gminy,
 • Propagowanie (upowszechniane i wzmacnianie) wizerunku gmin, miast, powiatów.

 

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!