Cel projektu

Od wielu lat w województwie łódzkim jednym z najpopularniejszych sportów jest siatkówka. Szkolenie dzieci i młodzieży jest jednym z najważniejszych celów klubu sportowego.

Głównym celem Akademii Siatkówki Skry Bełchatów jest objęcie szkoleniem dzieci klas IV-VI szkół podstawowych na terenie województwa łódzkiego, a także zainteresowanych ośrodków spoza województwa.

Następnym etapem jest uruchamianie profesjonalnego szkolenia w gimnazjach przy wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia i zaangażowania instruktorów i trenerów siatkówki.

W późniejszym czasie, utworzenie na tej bazie grup młodzików i kadetów lub szkolnych klubów sportowych związanych z PGE Skrą Bełchatów, uczestniczących w rozgrywkach juniorskich.